Cú pháp cơ bản trong Python

0
2578
cu phap trong python 2

Trong bài viết này, mình sẽ chia sẻ về cú pháp cơ bản trong Python. Quy tắc đặt tên, Các từ khóa, thuật ngữ trong ngôn ngữ lập trình Python.

Định danh trong Python

Định danh trong Python tức là cách để định nghĩa một hàm, một lớp, một đối tượng hay một biến bất kì. Python là ngôn ngữ mạnh và đơn giản, về cách định danh có một số thứ bạn cần phải chú ý:

  • Tên định danh gồm các chữ cái thường, hoa từ A-Z, a-z các chữ số 0-9 và không được sử dụng các kí tự đặng biệt “Punctuation char”.
  • Tên biến không được bắt đầu bằng một số. Có thể sử dụng mọi ký tự chữ hoặc sử dụng dấu gạch chân “_”
  • Tên hàm phải bắt đầu bằng chữ in hoa. Cách định danh khác có thể tùy ý.
  • Đặt định danh cho hàm, biến . . . không được sử dụng từ khóa đặc biệt của ngôn ngữ.

Từ khóa trong Python

Các từ khóa trong Python là những từ đặc biệt, thường được dùng để khai báo các kiểu biến, cú pháp câu lệnh . . . Và bạn không được sử dụng những từ khóa này.

Bảng các từ khóa đặc biệt:

andexecnot
assertfinallyor
breakforpass
classfromprint
continueglobalraise
defifreturn
delimporttry
elifinwhile
elseiswith
exceptlambdayield

Bạn sẽ không được sử dụng các từ khóa này khi đặt tên biến. Đó là một điều rất quan trọng.

Những từ khóa này là các lệnh trong Python, nó rất quan trọng và bạn cần phải hiểu được ý nghĩa và tác dụng của nó. Trong chuỗi bài chia sẻ của mình. Đến từ khóa, câu lệnh nào, mình sẽ nói chi tiết cụ thế hơn nhé!

cu phap co ban trong python

Câu lệnh trong Python

Độ thụt dòng

Dấu “cách” sẽ chơi trò chốn tìm với bạn nếu bạn không cẩn thận!

Không giống các ngôn ngữ khác, Python không có dấu “;” ở cuối mỗi câu lệnh. Chính vì lý do này, ngôn ngữ nhận định bằng độ thụt dòng của mỗi câu lệnh.
Các câu lệnh có cấp bậc tương đương nhau thì sẽ có độ thụt lề như nhau và trong một khối, độ thụt câu lệnh phải tương đương

Ví dụ hai trường hợp.
Đầu tiên là ví dụ đúng!

if True:
 print("Ban da noi dung")
else
 print('Ban da sai')

Ví dụ sai:
Ở ví dụ này, dòng thứ 3 đã thụt vào sâu hơn bên trong

if True:
 print("Cau tra loi la: ")
  print("Ban da go khoi lenh sai")

Câu lệnh nối tiếp

Không quy định sử dụng dấu “;” để kết thúc một dòng lệnh, Python nhận biết kết thúc câu lệnh bằng cách xuống dòng.

Ví dụ:

a=1+\
  2+\
  3+\
print(a)
print('Ket qua la 6')

Comment trong Python

Đôi khi viết code, bạn cần phải ghi chú thích vào đó cho dễ hiểu. Các dòng này khi build sẽ được trình biên dịch bỏ qua, xem đây như là một dòng code không có nghĩa.

Cách tạo một comment trong python: Bạn chỉ cần đặt dấu # trước mỗi câu lệnh là được.
Nếu bạn muốn comment nhiều dòng thì có thể dùng 3 dấu nháy kép: “””
Ví dụ mình comment ở dòng 1 và dòng 3- 5.

#day la comment trong python
print('Dong phia tren la comment')
"""This is comment
And comment
Here is comment"""

Khi chạy ví dụ trên sẽ cho kết quả là: Dong phia tren la comment

Bài chia sẻ về cú pháp Python cơ bản của mình, đến đây là hết, tham khảo các bài viết tiếp theo của mình nhé ^^!

Nếu bạn chưa cài môi trường lập trình Python cho máy tính thì tải về Tại Đây!

Xem bài tiếp theo Bài 5: Khai báo biến trong Python
Xem lại bài 3: Chương trình Python đầu tiên

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here